Hide menu

Partnerskap, antidiskriminering och betydelsen av invandrarföreningar

Abstract

Projektet fokuserar invandrarföreningars roll i kampen mot diskriminering. Projektet tar avstamp i forskning som visar på behovet av en bredare förståelse av invandrarföreningars utvecklande av alternativa strategier när det gäller utbildning och arbete, för att kunna få fördjupad kunskap om villkoren för partnerskap mellan frivillig, offentlig och privat sektor. I projektet undersöks sådana partnerskap genom en kvalitativ studie av antidiskrimineringsbyråer (ADB) i Stockholm, som drivs av just invandrarföreningar. De ansträngningar som dessa ADB gör för att hjälpa dem som känner sig diskriminerade på grund av kön, etnisk bakgrund etc., visar på den ökande betydelsen av ADB som centrala aktörer verkande för social inkludering. Preliminära resultat visar att ADB balanserar mellan vad som kan betecknas som ett slags volontär aktivism och anpassning till en allt mer långtgående marknadsorientering av samhället.

Keywords:

Civil society, Discrimination, Social exclusion/inclusion, migrant association, anti-discrimination

Publications

Dahlstedt, M., Ålund, A. & Ålund, A. (2010). Villkorat partnerskap: Demokrati och social inkludering i relationer mellan bildningsförbund och föreningar bildade på etnisk grund. Dansk Sociologi, 21 [4], 75-94
Mesic, N. & Ålund, A. (2011). Asymmetric Partnership: Migrant Organisations, Trade Unions and the Equality Ombudsman. Revija za sociologiju, Vol. 41, No. 1: 51-76
Schierup, C-U. & Ålund, A. (2010). Beyond Liberal Pluralism: Migration and Politics of Exclusion in Europe. TheMES: Themes on Migration and Ethnic Studies: occasional papers and reprints, 32/2010, REMESO, Linköping University
Ålund, A. & Alinia, M. (2011). I skuggan av kulturella stereotypier: Perspektiv på forskning om genus, jämställdhet och etniska relationer i Sverige, Sociologisk Forskning, no. 2, 2011 (in press).
Mesic, N. and A. Ålund (2011) "Asymmetric Partnership; Migrant organisations, Trade unions and Equality Ombudsman". Revija za sociologiju. Vol 41. No 1. pp.51-76.
Ålund, Aleksandra, Mesic Nedzad, Kings Lisa & Dahlstedt, Magnus (2013). Framing the mobilization of migrants in Sweden. Migration Letters. Sept 2013 Volume: 10, No: 3, pp. 277 - 287 ISSN: 1741-8984 & eISSN: 1741-8992

Other Academic Output

Ålund A. (2009). Keynote "From Paradoxes of Multiculturalism to Paradoxes of Liberalism" at the international conference Nation-State, Immigration and Cultural Pluralism. Moscow, 18-19 September
Ålund, A. (2010). Participation at the workshop Migration and Labour Union, Nicosia, April 23-24
Ålund, A. (2010). Participation at the workshop Migration and Labour: Comparative Perspective on Sweden, Turkey and South Africa, Istabul, September 16-18
Ålund A. (2013) Organiser of a workskshop: Labour rights as human rights; Migration, Citizenship and Mobilisation of Civil Society in Turkey and Sweden. REMESO, Linköping University, Sweden in cooperation with Swedish UNESCO/MOST committee and Swedish Institute in Istanbul, 13/4. 2013, Istanbul

2009 - 2013

Funding

FAS/FORTE Research environment funding

REMESO Project Leader

Aleksandra Ålund, Professor Emerita

Participants from REMESO

Magnus Dahlstedt
Nedzad Mesic

Participants not from REMESO

Contact for project

aleksandra.alund@liu.se


Last updated: 2018-02-05Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27