Hide menu

Bortom rasism: etnografier om antirasism och att leva tillsammans

Abstract

Syftet med projektet är att analysera möjligheterna och bristerna av antirasism genom begreppet conviviality (leva tillsammans), som en framväxande politisk identitet och organisatoriska praktiker som överskrider och utmanar det etablerade politiska landskapet. Syftet är också att undersöka rollen av två fundamentala sociala relationer - kön och ?ras??/etnicitet - inom dessa framväxande rörelser, med fokus på två kategorier av människor som å ena sidan tenderar att vara marginell i forskning om antirasism och å andra sidan är centrala för att fånga antirasism och vardagliga praktiker kring att leva tillsammans; kvinnor och migranter/etniska minoriteter.

Keywords:

Civil society, Multiculturalism, Racialisation/Racism/"race", Antiracism, Conviviality

Description

The aim of the project is to explore antiracist ideas, practices and strategies, focusing on women and migrants doing antiracism and everyday practices of conviviality. Methodologically the project is inspired by institutional ethnography, extended case method and ?What?s the problem represented to be? (WPR). Indepth, focus group interviews and participant observation will be carried in two major and two rural municipalities, where 5 different organizations/networks will be studied (human rights, migrant; antiracist,
feminists and religious).

Time plan
2017: Identification and contact with organizations to be studied, collection of organizational and media documents. Starting the ethnographic fieldwork with in-depths interviews with key members.

2018: Finishing in-depth interviews, planning for, and starting participant observations. Beginning coding of interviews. WPR analysis, writing texts.

2019: Finishing participant observations. Beginning of focus groups interviews. Submission of 1st articles. Coding and analysis of ethnographic material.

2020: Analysis focus groups interviews. Writing texts articles and anthology chapters, beginning writing monograph, popular science texts in Swedish. Participation in conferences.

2021 post-project, Doctoral Dissertation

The project will provide knowledge on the elusive concept and practice of antiracism as well as new forms of conviviality in multicultural societies, with particular focus on the role of women and migrants/ethnic minorities.

Publications

Mulinari, D., & Neergaard, A. (2017). Theorising racism: exploring the Swedish racial regime. Nordic Journal of Migration Research, 7(2 (June)).

Ålund, A., Schierup, C. U., & Neergaard, A. (Eds.). (2017). Reimagineering the Nation. Essays on Twenty First Century Sweden. Peter Lang.

Ålund, A., Schierup, C.-U., & Neergaard, A. (2018). Nation i ombildning: Essäer om 2000-talets Sverige. Boréa AB.

Mulinari, D., & Neergaard, A. (2017). From racial to racist state? The Sweden Democrats reimagining the nation. In A. Ålund, C. U. Schierup, & A. Neergaard (Eds.), Reimagineering the Nation. Essays on Twenty First Century Sweden (pp. 257–284). Peter Lang.

Mulinari, D., & Neergaard, A. (2018a). Sverigedemokraternas Sverige—Från rasifierande politik till en rasistisk stat? In A. Ålund, C.-U. Schierup, & A. Neergaard (Eds.), Nation i ombildning: Essäer om 2000-talets Sverige (pp. 225–259). Boréa AB.

Mulinari, D., & Neergaard, A. (2018b). A contradiction in terms? Migrant activists in the Sweden Democrats party. Identities, 26(2), 222–240. https://doi.org/10.1080/1070289X.2017.1418275

Neergaard, A. (2017). The Swedish Model in transition: Trade unions and racialised workers. In Aleksandra Ålund, Carl Ulrik Schierup, & Anders Neergaard (Eds.), Reimagineering the Nation. Essays on Twenty First Century Sweden (pp. 85–118). Peter Lang.

Neergaard, A. (2018). Den svenska modellen av idag—Facken och rasifierade arbetare. In A. Ålund, C.-U. Schierup, & A. Neergaard (Eds.), Nation i ombildning: Essäer om 2000-talets Sverige (pp. 79–220). Boréa AB.

Neergaard, A., & Woolfson, C. (2017). Sweden: A model in dissolution? In Stefania Marino, Judith Roosblad, & Rinus Penninx (Eds.), Trade Unions and Migrant Workers: New Contexts and Challenges in Europe (pp. 200–223). Edward Elgar-ILO.

Schierup, C.-U., Ålund, A., & Neergaard, A. (2017). “Race” and the upsurge of antagonistic popular movements in Sweden. Ethnic and Racial Studies, 0(0), 1837–1854. https://doi.org/10.1080/01419870.2017.1361541

2017 - 2022

Funding

Vetenskapsrådet

REMESO Project Leader

Anders Neergaard, Professor

Participants from REMESO

Karin Krifors

Participants not from REMESO

  • PhD student Hansalbin Sältenberg, Department of Gender Studies, Lund University
  • Professor Diana Mulinari (Project leader), Department of Gender Studies, Lund University

Contact for project

anders.neergaard@liu.se


Last updated: 2022-03-08Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27