Hide menu

Skolvalsreformernas genomförande och dess långsiktiga konsekvenser för individers sociala rörlighet

Abstract

Detta projekt är en del av ett större projekt med syfte att analysera innebörden av skolvalsreformerna, skolvalen och dess långsiktiga konsekvenser för individers sociala mobilitet generellt i Sverige, men med särskilt fokus på tre medelstora svenska städer, nämligen Örebro, Norrköping och Jönköping. Projektet i sin helhet undersöker den generella politiska kontexten och översättningen av skolvalsreformerna på lokal nivå, upplevelsen av valmöjligheten på individuell nivå och de långsiktiga konsekvenserna för de ungas framtida utbildnings- och arbetslivskarriärer. Detta delprojekt undersöker specifikt valfrihetsreformernas genomförande på lokal nivå genom intervjuer med politiker och tjänstemän samt analys av policydokument på såväl nationell som lokal nivå. Sammantaget erbjuder projektet ny kunskap om huruvida skolvalsreformen lett till ökade valmöjligheter, och vilken långsiktig effekt det i sådana fall har gett på individers sociala mobilitet.

Keywords:

Class, Education, Social exclusion/inclusion, school choice, education policy

Publications

Dahlstedt, Magnus & Olson, Maria (2014). Medborgarskapande för ett nytt millennium: Utbildning och medborgarfostran i 2000-talets Sverige. Utbildning & Demokrati, 23 (2), 7-25

Olson, Maria & Dahlstedt, Magnus (2014). Citizen Formation for a New Millennium in Sweden ? a Prognosis of Our Time. Journal for Critical Education Policy Studies, 12 (2), 200-224

2014 - 2017

Funding

Vetenskapsrådet

REMESO Project Leader

Magnus Dahlstedt, Professor

Scientifically Responsible

Susanne Urban, Associate Professor (biträdande professor)

Participants not from REMESO

  • Anders Trumberg, Örebro University

Contact for project

susanne.urban@liu.se


Last updated: 2014-11-19Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27