Hide menu

Changing Frameworks in School Governance: Partnership in Theory and Practice

Abstract

The project explores partnerships between schools, public institutions for adult education and immigrant associations concerning the impact of education and civic agency on social inclusion. The project relates to changes in the wider framework of school governance in Sweden in order to elucidate the interplay between structural and institutional change, civic agency and social change. Special attention is paid to cooperation between ethnic/immigrant associations, home and school and local educational institutions, and the consequences of the ways in which different kinds of partnerships are organized, in terms of democratic governance, and social inclusion/exclusion of ethnic minorities (as parents, organiserd in associations etc.).

Keywords:

Education, Governance , Partnership, Adult education, Democracy

Publications

Dahlstedt, M. (2007). I val(o)frihetens spår: Segregation, differentiering och två decennier av skolreformer. Pedagogisk Forskning i Sverige, 12 [1], 20-38
Dahlstedt, M. (2007). Föräldrar som villkorad resurs: Skolans föräldrasamarbete i mångetniska förortsmiljöer. In: Dahlstedt, M. et al. (eds) Utbildning, arbete, medborgarskap: Strategier för social inkludering i den mångetniska staden, Umeå: Boréa
Dahlstedt, M. (2007). Moralisk fostran i brist på reell demokrati. Krut, 126 [2]; 34-49
Dahlstedt, M. (2007). Fostran till svenskhet? Om en mångtydig samverkan mellan skola och föräldrar. Nordiske Udkast, 34 [2], 16-39
Dahlstedt, M. (2009). "Skriv historia med oss": Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten. In: Graninger, G. & Knuthammar, C. (eds) Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende. Linköping: Linköping University Electronic Press
Dahlstedt, M. (2009). Governing by Partnerships: Dilemmas in Swedish Education Policy at the Turn of the Millennium. Journal of Education Policy, 24 [6], 787-801
Dahlstedt, M. (2009). Democratic Governmentality: National Imaginations, Popular Movements and Governing the Citizen. Journal for Critical Education Policy Studies, 7 [2]; 369-394
Dahlstedt, M. (2009). Parental Governmentality: Involving "Immigrant Parents" in Swedish Schools. British Journal of Sociology of Education, 30 [2], 193-205
Dahlstedt, M. (2009). The Partnering Society: Governmentality, Partnerships and Active Local Citizenship. The Open Urban Studies Journal, 2, 18-27
Dahlstedt, M. (2009). The Swedish Road to Democracy? Governmentality, Technologies of Citizenship and Popular Movements. TheMES: Themes on Migration and Ethnic Studies, 30
Dahlstedt, M. (2009). Vem ska lära vem om demokrati?. Invandrare & Minoriteter, 36 [2], 15-17
Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (2011). Skola i samverkan: Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan. Malmö: Gleerups
Dahlstedt, M. & Nordvall, H. (2010). Paradoxes of Solidarity: Democracy and Colonial Legacies in Swedish Popular Education, Adult Education Quarterly [accepted]
Nordvall, H. & Dahlstedt, M. (2009). Folkbildning i (av)koloniseringens skugga: Demokrati, nationella mytologier och solidaritetens paradoxer. Utbildning & Demokrati, 18 [3], 29-47
Ålund, A., Dahlstedt, M. & Ålund, A. (2008). Unequal Partnership? "Immigrant Associations" and Adult Education in Sweden. International Journal of Sociology, 38 [2], 18-31

Other Academic Output

Dahlstedt, M. (2008). "Inga afrikaner ska lära oss om demokrati": Aktivt medborgarskap, invandrarskap(ande) och villkorat deltagande. Presented at the workshop Bortom rösträtten, Institute of Contemporary History, Södertörn University College, June 12
Dahlstedt, M. (2008). "Skriv historia med oss": Ungdomar, urbana konfliktlinjer och kampen om förorten. Presented at the worshop; Vadstena forum 2008, Samhällsbyggande och integration: Frågor om assimilation, mångfald och boende, Vadstena, June 2-4
Dahlstedt, M. (2008). Ett folk i rörelse: Folkrörelseideal och nationella fantasier i Sverige. Presentation at Department of Behavioural Science and Learning, Linköping University, October 3
Dahlstedt, M. (2008). Democratic (Govern)mentality: Movement Ideals and National Imaginations in Sweden. Presentation at the IMILCO conference Irregular Migration, Informal Economy and Pathways to Decent Work in a Globalising Economy, Istanbul, December 4-5
Dahlstedt, M. (2009). The Partnering Society: Governmentality, Partnerships and Active Local Citizenship. Presentation at the workshop; A Regional Citizenship? Nordic Outlooks, REMESO, Linköping University, March 31-April 1
Dahlstedt, M. (2009). Popular Movements for Whom? Governmentality, Civil Society and Democracy the Swedish Way. Presented at Civil Society as Arena of Learning, Södertörn University College, June 11-13
Dahlstedt, M. (2009). "Tycker du att du förtjänar ett hjärta?" Medborgarideal, skolterapi och viljan att styra. Presentation at the Conference; Utmanad: utmanande, June 2-4, Department of Behavioural Sciences and Learning, Linköping University
Dahlstedt, M. (2009). Folkrörelsedemokrati för "gamla och nya" svenskar. Presentation at the seminar; Delaktighet och integration i det framtida Sverige, arranged by Institutet för framtidsforskning, Konsthall C, Hökarängen, April 4
Dahlstedt, M. (2009). Demokrati på svenska: Folkrörelseideal och inkludering av "nya svenskar". Presentation at Motala Library, arranged by Folkuniversitetet, Motala, April 7
Dahlstedt, M. (2010). Bildning på svenska? Om diskriminering, demokrati och Sverigemyter. Presentation at the seminar; Diskriminering och kränkande behandling, arranged by Dalarna University College and Örebro University, Örebro, January 27
Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (2008). Demokrati på svenska: Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande. Presentation at a seminar at the Department of Pedagogy at Stockholm University, June 13
Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (2008). Inledning: Skolan mitt i byn och Miljonprogrammets områden. Presented at a seminar at REMESO, Linköping University, November 5
Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (2011). Skola i samverkan: Miljonprogrammet och visionen om den öppna skolan. Presentation at a seminar at REMESO, Linköping University, April 6
Dahlstedt, M. & Hertzberg, F. (2011). Governmentality in Entrepreneurial Education. Presentation at Symposium on Governmentality in Educational and Social Sciences, University of Wisconsin-Madison, April 14-17
Dahlstedt, M. & Nordvall, H. (2010). (Post)colonial Adult Education: Swedish Popular Education between International Solidarity and National Fantasies. Presentation at the European Society for Research on the Education of Adults conference, Adult Learning in Europe: Understanding Diverse Meanings and Contexts, Linköping University, June 22-23
Fejes, A., Olson, M., Dahlstedt, M. & Nicoll, K. (2010). European Citizenship: Activities beyond Educational Practice and Policy. Presentation at the European Conference on Educational Research, Helsinki, August 25-27
Nicoll, K., Fejes, A., Olson, M. & Dahlstedt, M. (2010). Citizen Formation: Beyond Educational Practice and Policy. Presentation at the Nordic Educational Research Association, 38th Congress, Active Citizenship, Malmö University College, Malmö, March 11-13

2007 - 2011

Funding

FAS/FORTE Research environment funding
Vetenskapsrådet

REMESO Project Leader

Magnus Dahlstedt, Professor

Participants not from REMESO

  • Ph.D. Fredrik Hertzberg, Stockholm University

Contact for project

magnus.dahlstedt@liu.se


Last updated: 2011-04-28Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27