Hide menu

Network: Trade unions, globalization and transnational solidarity

Abstract

The network aims to create an intellectual forum for scientific discussion and criticism, and research initiatives on issues concerning trade unions, globalization and transnational solidarity.
By bringing together researchers from different disciplines and scattered between Universities, the network aims to develop theoretical understanding of the trade union movement's challenges in a social landscape in change, characterized by regionalization and internationalization of production regimes. Within the framework the nework pays particular attention to cases of union cooperation across national borders. The network brings together research on gender, ethnicity and class linked to transnational trade union solidarity. The empirical focus is on transnational trade union cooperation in near areas (the Nordic /Baltic region), regional (EU / Europe) and global (North-South). In addition to a common theoretical focus, the network is aims to coordinate and develop the research and form the basis for initiation of new research. Finally, the network aims to enable cooperation with other international network of researchers focusing on similar research.

Keywords:

Class, Globalization, Transnational, Trade union, Solidarity

Publications

Neergaard, Anders, ed. 2009. European perspectives on exclusion and subordination: the political economy of migration. Maastricht: Shaker.
Neergaard, Anders. 2009. Introduction. In European Perspectives on Exclusion and Subordination : The Political Economy of Migration, edited by A. Neergaard. Maastricht: Shaker Publishing BV.
Neergaard, Anders. 2009. Racialisation in the Labour Market : In Search of a Theoretical Understanding. In European Perspectives on Exclusion and Subordination : The Political Economy of Migration, edited by A. Neergaard. Maastricht: Shaker Publishing BV.
Neergaard, Anders. 2013. Migration, rasifiering och ofritt arbete: den fackliga solidaritetens dilemma. In Bortom horisonten: Fackets vägval i globaliseringens tid, edited by I. Lindberg and A. Neergaard. Stockholm: Premiss.

Lindberg, Ingemar och Neergaard, Anders (red.) (2013) Bortom horisonten: Fackets vägval i globaliseringens tid. Stockholm: Premiss.
1. Inledning
Ingemar Lindberg och Anders Neergaard: ?Mellan Marx och Polanyi? ? Ett nytt landskap för kollektivt handlande och facklig förnyelse
2. Anders Kjellberg: Kan fackets försvagning hejdas ? facklig styrka och organisering i en globaliserad värld
3. Ingemar Lindberg: Solidaritet och egenintresse ? om facket och det kollektiva handlandets dilemma
4. Jonas Sjölander: Solidaritet på avstånd och motståndets praktiker: Inifrån- och utifrånberättelser om facklig och utomfacklig kamp i Sydafrika
5. Aina Tollefsen: Produktionens ändrade organisering ? fallet ab Volvo
6. Anders Neergaard: Migration, rasifiering och former för ofritt arbete ? den fackliga solidaritetens dilemma
7. Irene Molina och Diana Mulinari: Från hemmet till en arbetsplats, från krav till intimitet till arbetskontrakt
8. Bernt Schiller: Mot en ny facklig solidaritet? En diskussion om förnyelse och solidaritet
9. Niklas Egels-Zandén: Från global självreglering till lokal lagstiftning: Arbetares rättigheter i globala leverantörskedjor
10. Ingemar Lindberg & Magnus Rynér: Finanskapitalets makt och fackets möjligheter
11. David Uzzell och Nora Räthzel: Lokal plats, globalt rum ? Solidaritet över gränserna och frågan om miljön
12. Erik Bengtsson: Den ekonomiska globaliseringens dubbla rörelse: Beverly Silver, Ching Kwan Lee och ?arbetaristiska motrörelser mot marknadsfundamentalismen?

OBS! detta är en specifik publicering från nätverket även om forskningen finansierat på andra sätt än genom nätverket. Flera av de texter som behandlats på nätverkets möten har publicerats, men tas inte med här då nätverket inte utgjorde finansiering för forskning.

Other Academic Output

International Workshops on New Migration, Labour and Globalization: October, 2008, 'The new migration, precarious work and sustainable human resources: a case for the "decent work agenda"' and 'Labour and the challenges of globalization'
Network members and invited international guests: Stephen Castles, Raúl Delgado Wise, Ronaldo Munck, Charles Woolfson.

April 2009 an Internal Network workshop on 'Global perspectives on labour process, Global commodity chains, informalisation, Class transformations and trade union struggles.'

November 2009, International/network workshop focussing on 'The global financial crisis and trade unions.'

October 2010, Internal Network workshop focussing on 'Fair Share' - profit and wage shares in a global perspective.

November 2011, Internal Network workshop focussing on chapters in a forthcoming edited volume with the working title 'Globalisering, facket och transnationell solidaritet' (Globalisation, Trade unions and transnational solidarity).

Neergaard, Anders. 2011. DEN NYA SVENSKA ARBETARKLASSEN. Mana 2011 (1):16-19.
Neergaard, Anders. 2011. Det flexibla arbetslivets baksida. i&m (INVANDRARE & MINORITETER) 2011 (4):5-9.

2009 - 2012

Funding

Forte Forskningsrådet arbetsliv, hälsa, välfärd

REMESO Project Leader

Anders Neergaard, Professor

Participants from REMESO

Aleksandra Ålund
Branka Likic-Brboric
Carl-Ulrik Schierup
Magnus Dahlstedt

Participants not from REMESO

 • Associate Professor Christer Thörnqvist, Göteborg University
 • Associate Professor Irene Molina, Uppsala university
 • LL.M. Ingemar Lindberg, (former Agora and LO) Stockholm (co-coordinator)
 • PhD Aina Tollefsen, Umeå University
 • PhD Jesper Johansson, Linné University
 • PhD Jonas Sjölander, Linné University (co-coordinator)
 • PhD Lars Hansson, Linné University
 • PhD Paula Mulinari, Malmö University College
 • PhD Paula Mählck, Stockholm University
 • PhD Staffan Stranne, Mälardalen University
 • PhD student Adrian Groglopo, Umeå university
 • PhD student Fredrik Håkansson, Linné University
 • PhD student Jenny Jansson, Uppsala University
 • PhD student Niklas Zandén, Göteborg University
 • Professor Diana Mulinari, Lund University
 • Professor emeritus Bernt Schiller, Göteborg University
 • Professor Nora Räthzel, Umeå University

Contact for project

anders.neergaard@liu.se

Download

Bortom horisonten


Last updated: 2016-05-17Page responsible: erik.berggren@liu.se
Last updated: 2020-05-27